VBA in SQL

Živimo, baje, v času recesije, zato je potrebno včasih kakšno stvar narediti po težji poti. Ena od takih, se mi je zgodila nekaj dni nazaj. Gre sicer za precej banalen primer, ki bi se ga dalo preprosto rešiti s pomočjo MS Accessa ali pa bi se preprosto programerjem plačalo, da naredijo poročilo v trenutne programu. […]

Obrazec za vnos

Excel je zelo uporaben ko se soočimo z vnosom podatkov. Uporabimo lahko vgrajen obrazec, lahko pa si seveda izdelamo svojega. Vse skupaj je zelo preprosto in velikokrat nam precej olajša delo. Kot vedno zaženemo VBA (Alt+F11) in vstavimo obrazec (Insert -> UserForm). Najprej se nam prikaže samo ozadje obrazca, ki ga oblikujemo po želji; vstavimo […]

Povprečje, min, max

Danes pa nekaj, kar sploh ni bilo narejeno s pomočjo VBA. Gre za kombinacijo uporaba funkcije IF in AVERAGE. Težava, ki je iskala rešitev, je bila v tem, da so podatki lahko v 1 ali pa več stolpcev. Ker je maksimalno število stolpcev znano, sem vse skupaj naredil bolj po partizansko; samo da dela. Glava […]

Odpiranje, zapiranje, rangi,…

Naslov je čuden, pa naj bo še vsebina. Sicer nič posebnega, mi je pa vzelo nekaj uric prijetnega dela. Začetna želja je bila, da iz podatkov nekih sond (10 temperaturnih sond), naredimo poročilo, ki vsebuje minimalno, maksimalno in povprečno vrednost odčitka ter seveda nariše graf. Nič posebnega, lahko se naredi tudi “na roke”. Toda življenje […]

Urejanje podatkov in zapolnitev celic

Danes sem bil soočen z zelo zanimivim izzivom. Kolega je potreboval malce statistično obdelane podatke. Podatki obsegajo pojavljanje tornadov za mesece april, maj in junij, za tri zvezne države in še zanimivost, zbrani so za obdobje 1970 – 2010. Vsaka država je urejena na svojem listu, stolpci pa si sledijo tako: dan v mesecu, april, […]