VBA in SQL

Živimo, baje, v času recesije, zato je potrebno včasih kakšno stvar narediti po težji poti. Ena od takih, se mi je zgodila nekaj dni nazaj. Gre sicer za precej banalen primer, ki bi se ga dalo preprosto rešiti s pomočjo MS Accessa ali pa bi se preprosto programerjem plačalo, da naredijo poročilo v trenutne programu. No, ničesar od tega ni bilo, zato sem se držal reka: “pomagaj si sam in bog ti bo pomagal”.

Opis problema

Program za vodenje katastrov temelji na bazi MySql, vendar nima pripravljenih določenih izpisov. Z uporabo Excela lahko sicer naredimo query, a se pri malo manj ukih uporabnikih zatakne pri nastavljanju parametrov izpisa. Navadno pride do tega, da kliknejo na bližnjico za zagon poizvedbe in potem pobrišejo vse nepotrebne vrstice (mogoče celo stolpce). Tukaj pa nam pride hitro v pomoč VBA.

Celotna skripta še ni dodelana, ampa za prvo silo deluje. Sestavljena je iz preprostega obrazca s tremi besedilnimi polji (TextBox) in dveh gumbov.

Nato pa seveda dodamo še malo besedila, ki bo naredilo nekaj pametnega.

Za gum “Išči” sledi naslednje:

Private Sub CommandButton1_Click()


‘Spucamo vse podatke na delovnem listu
List1.Cells.Clear


‘povezemo se z MySQL bazo
‘ce dopisemo ;PASSWORD=xxxxxx;, ne rabimo vpisovat gesla po zagonu skripte
    With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
        “ODBC;DATABASE=komunala;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};OPTION=0;;PORT=0;UID=danijel;” _
        , Destination:=Range(“$A$1”)).QueryTable
        .CommandText = Array( _
        “SELECT bass_pogodbe_0.ID, bass_pogodbe_0.OBCINA_SIFRA, bass_pogodbe_0.OBCINA_NAZIV, bass_pogodbe_0.KRAJ_SK_SIFRA, bass_pogodbe_0.KRAJ_SK_NAZIV, bass_pogodbe_0.ULICA_SIFRA, bass_pogodbe_0.ULICA_NAZIV, ” _
        , _
        “bass_pogodbe_0.OM_HS, bass_pogodbe_0.OM_HSD, bass_pogodbe_0.OM, bass_pogodbe_0.OM_NAZIV, bass_pogodbe_0.OM_PLACNIK, bass_pogodbe_0.NAZIV, bass_pogodbe_0.NASLOV, bass_pogodbe_0.PTT, bass_pogodbe_0.KRAJ” _
        , _
        “, bass_pogodbe_0.POGODBA_STEVILKA” & Chr(13) & “” & Chr(10) & “FROM komunala.bass_pogodbe bass_pogodbe_0” & Chr(13) & “” & Chr(10) & _


‘pa se pogoji, ki se nanasajo na textboxe
        “WHERE (bass_pogodbe_0.ULICA_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.txtUlica.Text & “%’ AND bass_pogodbe_0.OBCINA_SIFRA LIKE ‘%” & UserForm1.txtObcina.Text & “%’ AND bass_pogodbe_0.OM_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.txtOmNaziv.Text & “%’ )”)
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
        .ListObject.DisplayName = “Tabela_Poizvedba_iz_mysql”
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    End With


End Sub

Z drugim gumbom natisnemo vsebino lista:

Private Sub CommandButton2_Click()

     With ActiveSheet.PageSetup
        .PrintTitleRows = “$1:$1”
        .PrintTitleColumns = “”
    End With
Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
End Sub

To je nekako osnovno, kar je bilo narejeno. Po željah in zmožnostih, bomo pa dodajali tudi nove stvari.

Related Images:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.