Odpiranje, zapiranje, rangi,…

Naslov je čuden, pa naj bo še vsebina. Sicer nič posebnega, mi je pa vzelo nekaj uric prijetnega dela. Začetna želja je bila, da iz podatkov nekih sond (10 temperaturnih sond), naredimo poročilo, ki vsebuje minimalno, maksimalno in povprečno vrednost odčitka ter seveda nariše graf. Nič posebnega, lahko se naredi tudi “na roke”. Toda življenje […]

Urejanje podatkov in zapolnitev celic

Danes sem bil soočen z zelo zanimivim izzivom. Kolega je potreboval malce statistično obdelane podatke. Podatki obsegajo pojavljanje tornadov za mesece april, maj in junij, za tri zvezne države in še zanimivost, zbrani so za obdobje 1970 – 2010. Vsaka država je urejena na svojem listu, stolpci pa si sledijo tako: dan v mesecu, april, […]

Zapolnjevanje praznih celic

Velikokrat kopiramo razne tabele iz Worda (besedilni urejevalnik) v Excel, pri tem pa pride do pojava praznih celic. Tega niti ne zaznamo kot težave, dokler nismo prisiljeni teh podatkov obdelati za nadaljne analize. Sam sem imel tako težavo, ker so v “stolpcu B” (naziv naselja) bili podatki, ki sem jih potreboval za nadaljno obdelavo. Zato […]

Obdelava vseh zvezkov v mapi

Vsi se srečujemo s situacijami, ko moramo pripravljati poročila za celo leto. V primeru, da imamo posamezne zvezke za določeno leto v isti mapi, nam zelo koristi manjša VBA skripta. Nastavljena je tako, da nam odpre vse delovne zvezke (workbooks) v določeni mapi (folder). Vanjo vstavimo še tisti del, ki nam podatke obdela. Nato jih […]

Ustvarjanje vrtilnega grafa

Ko človek spozna, da ima preveč datotek s preveč podatki, začne iskat bližnjice. Eno bom opisal v naslednjih vrsticah. Torej, sledeča koda je bila ustvarjena v VBA (dodatek MS Office) in je namenjena preprostemu risanju kumulativnega grafa padavin za posamezen mesec. Nekaj je pojasnjeno v komentarjih, za več pa… Sub dez() Dim sFile As String […]