VBA in SQL drugi del

Takole, od zadnjič sem celo vso stvar malce nadgradil in sedaj lahko z veseljem povem, da deluje iskanje kot se spodobi. Poleg tega, sem dodal kopiranje podatkov v nov excelov dokument, brisanje rezultatov,… Malce pa sem dodelal tudi sam obrazec za iskanje in sedaj izgleda tako:

Iskalno okno se avtomatsko zažene ob zagonu Excelove datoteke. To storimo z ukazom:

Private Sub Workbook_Open()
    UserForm1.Show
End Sub

Ukaz vnesemo tako, da v VBA-ju dvakrat kliknemo ThisWorkBook v VBAProject in potem iz padnih menijev izberemo: Workbook in Open.

Ostalo kodo vnesemo v obrazec. Izgleda pa tako:

Private Sub CmdIsci_Click()


‘spuca vse podatke na listu
List1.Cells.Clear


    With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
        “ODBC;DATABASE=zzzzz;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};OPTION=0;;PORT=0;SERVER=xxx.xxx.x.xx;UID=XXX;PASSWORD=YYY” _
        , Destination:=Range(“$A$1”)).QueryTable
        .CommandText = Array( _
                “SELECT inkasso_2010_om_odvpr_0.OM, inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_NAZIV AS ‘NAZIV’, inkasso_2010_obcine_odvpr_0.OBCINA_NAZIV AS ‘OBČINA’, inkasso_2010_sif_kraj_sk_odvpr_0.KRAJ_SK_NAZIV AS ‘NASELJE’, inkas” _
        , _
        “so_2010_sif_ulic_odvpr_0.ULICA_NAZIV AS ‘ULICA’, CONCAT(inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_HS,inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_HSD) AS ‘Hst’, inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_ODPADEK AS ‘FRAKCIJA’, inkasso_201” _
        , _
        “0_posode_odvpr_0.POSODA_VOLUMEN AS ‘VOL’, inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_FREKVENCA AS ‘FREK’, inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_IDENTST AS ‘INVENTARNA’, inkasso_2010_om_pogodbe_odvpr_0.POGO” _
        , _
        “DBA_STEVILKA AS ‘POGODBA'” & Chr(13) & “” & Chr(10) & “FROM sezana.inkasso_2010_obcine_odvpr inkasso_2010_obcine_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_om_odvpr inkasso_2010_om_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_om_pogodbe_odvpr inkasso_2010_om” _
        , _
        “_pogodbe_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_om_posode_odvpr inkasso_2010_om_posode_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_posode_odvpr inkasso_2010_posode_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_sif_kraj_sk_odvpr inkasso_2010_s” _
        , _
        “if_kraj_sk_odvpr_0, sezana.inkasso_2010_sif_ulic_odvpr inkasso_2010_sif_ulic_odvpr_0” & Chr(13) & “” & Chr(10) & “WHERE inkasso_2010_om_odvpr_0.OM = inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.OM AND inkasso_2010_om_odvpr_0.KRAJ_SK_SIFRA = i” _
        , _
        “nkasso_2010_sif_kraj_sk_odvpr_0.KRAJ_SK_SIFRA AND inkasso_2010_om_odvpr_0.ULICA_SIFRA = inkasso_2010_sif_ulic_odvpr_0.ULICA_SIFRA AND inkasso_2010_om_odvpr_0.OM = inkasso_2010_om_pogodbe_odvpr_0.OM AN” _
        , _
        “D inkasso_2010_om_odvpr_0.OBCINA_SIFRA = inkasso_2010_obcine_odvpr_0.OBCINA_SIFRA AND inkasso_2010_om_pogodbe_odvpr_0.POGODBA_STEVILKA = inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POGODBA_STEVILKA AND inkasso_201” _
        , _
        “0_om_posode_odvpr_0.POSODA_SIFRA = inkasso_2010_posode_odvpr_0.POSODA_SIFRA AND ((inkasso_2010_om_pogodbe_odvpr_0.POGODBA_AKTIVNA=’T’) AND (inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_ZARACUNLJIVOST=2) AND ” _
        , “(inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_AKTIVEN=’T’))” _
        , _
        ” AND inkasso_2010_om_odvpr_0.OM LIKE ‘%” & UserForm1.TxtOm.Text & “%’ AND inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.TxtNaziv.Text & “%’ AND inkasso_2010_obcine_odvpr_0.OBCINA_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.TxtObcina.Text & “%'”, _
        ” AND inkasso_2010_sif_kraj_sk_odvpr_0.KRAJ_SK_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.TxtNaselje.Text & “%’ AND inkasso_2010_sif_ulic_odvpr_0.ULICA_NAZIV LIKE ‘%” & UserForm1.TxtUlica.Text & “%’ AND inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_HS LIKE ‘%” & UserForm1.TxtHisna.Text & “%'”, _
        ” AND inkasso_2010_om_odvpr_0.OM_HSD LIKE ‘%” & UserForm1.TxtDod.Text & “%’ AND inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_ODPADEK LIKE ‘%” & UserForm1.TxtFrakcija.Text & “%’ AND inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POSODE_IDENTST LIKE ‘%” & UserForm1.TxtInventarna.Text & “%’ AND inkasso_2010_om_posode_odvpr_0.POGODBA_STEVILKA LIKE ‘%” & UserForm1.txtPogodba.Text & “%'” _
        )
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .BackgroundQuery = True
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .PreserveColumnInfo = True
        .ListObject.DisplayName = “Tabela_izpis”
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    End With
End Sub


Private Sub cmdKopiraj_Click()
        
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Activate
    Range(“A1:J1, Tabela_izpis”).Select
    Selection.Copy
        
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.Sheets(1).Activate
    ActiveSheet.Cells(1, 1).PasteSpecial
  
End Sub


Private Sub cmdNovo_Click()
    Workbooks(“iskanje_sql.xlsm”).Activate
End Sub


Private Sub CommandButton1_Click()
    List1.Cells.Clear

End Sub

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.