Obrazec za vnos

Excel je zelo uporaben ko se soočimo z vnosom podatkov. Uporabimo lahko vgrajen obrazec, lahko pa si seveda izdelamo svojega. Vse skupaj je zelo preprosto in velikokrat nam precej olajša delo. Kot vedno zaženemo VBA (Alt+F11) in vstavimo obrazec (Insert -> UserForm). Najprej se nam prikaže samo ozadje obrazca, ki ga oblikujemo po želji; vstavimo […]