Ustvarjanje vrtilnega grafa

Ko človek spozna, da ima preveč datotek s preveč podatki, začne iskat bližnjice. Eno bom opisal v naslednjih vrsticah.

Torej, sledeča koda je bila ustvarjena v VBA (dodatek MS Office) in je namenjena preprostemu risanju kumulativnega grafa padavin za posamezen mesec.

Nekaj je pojasnjeno v komentarjih, za več pa…

Sub dez()
Dim sFile As String
Dim datum, dez, dez_prvi, skupno As Range
‘Odpiranje pretvorjene datoteke
sFile = Application.GetOpenFilename(fileFilter:=”Excel Files (*.xls), *.xls”, _
                                        Title:=”Prosim izberi datoteko”)
    If sFile = “False” Then Exit Sub
        
Workbooks.Open Filename:=sFile
‘prebere ime odprtega zvezka in ga zapise v temp variablo
template_file = ActiveWorkbook.Name
‘najde celico ki ima besedilo dež
Range(“A:A”).Select
Selection.Copy
Workbooks.Add
ActiveSheet.Paste
novi = ActiveWorkbook.Name
Windows(template_file).Activate
Cells.Find(What:=”dež”, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Activate
‘izbere cel stolpec, ki vsebuje dež in ga skopira v nov zvezek
ActiveCell.EntireColumn.Select
Selection.Copy
Windows(novi).Activate
Cells(1, 2).Select
ActiveSheet.Paste
‘Izdelava vrtilnega grafikona
Sheets.Add
    ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:= _
        “List1!R1C1:R44632C2”, Version:=xlPivotTableVersion12).CreatePivotTable _
        TableDestination:=”List2!R1C1″, TableName:=”Vrtilna tabela1″, _
        DefaultVersion:=xlPivotTableVersion12
    Sheets(“List2”).Select
    Cells(1, 1).Select
    ActiveSheet.Shapes.AddChart.Select
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Range(“‘List2’!$A$1:$C$18″)
    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
    With ActiveSheet.PivotTables(“Vrtilna tabela1″).PivotFields(“Date”)
        .Orientation = xlRowField
        .Position = 1
    End With
    ActiveSheet.PivotTables(“Vrtilna tabela1″).AddDataField ActiveSheet.PivotTables _
        (“Vrtilna tabela1”).PivotFields(“Dež”), “Vsota od Dež”, xlSum
    With ActiveSheet.PivotTables(“Vrtilna tabela1″).PivotFields(“Vsota od Dež”)
        .Calculation = xlRunningTotal
    End With
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Select
    ActiveSheet.ChartObjects(“Grafikon 1″).Activate
    ActiveChart.SeriesCollection(1).ChartType = xlLine
‘odpre dialog za shranjevanje in pri tem uporabi ime prvotne datotke, samo da dodan koncnico .xls
   fileSaveName = Application.GetSaveAsFilename( _
    InitialFileName:=”\\srv\users\danijel\Moji dokumenti\CERO\vreme CERO\2010\pretvorjeno\dez_” + template_file + “.xls”, _
    fileFilter:=”Excel Files (*.xls), *.xls”)
    If fileSaveName = False Then
        Exit Sub
    End If
‘ Shrani datoteko v format xls
   ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        fileSaveName, FileFormat:=xlExcel11, _
        CreateBackup:=False
‘    file_name_saved = ActiveWorkbook.FullName
‘    MsgBox “Datototeka je shranjena: ” & vbCr & vbCr & file_name_saved
Workbooks(“dez_” + template_file + “.xls”).Close SaveChanges:=True
Windows(template_file).Close
    
End Sub

Related Images:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.